شماره مجازی آنلاین برای تایید پیامک


https://panel.smsapproval.com

دیکسی

برای تأیید شماره تلفن برای نیاز دارید


دیکسی.دریافت پیامک آنلاین برای از یکی از شماره های تلفن موجود در وب سایت ما برای تأیید پیامک دیکسی .استفاده کنید


می توانید شماره های تلفن ما را برای دریافت و تأیید پیامک آنلاین انتخاب کنید


به عنوان مثال برای تأیید حساب دیکسی .خود،شماره های موقت را اضافه می کنیم و شماره های غیر فعال را حذف می نمایم


به عنوان مثال، برای تأیید حساب دیکسی ..خود را با شماره تلفن های مجازی به روز شده ما تأیید کنند


این امر امکان تأیید تلفن دیکسی .را برای شما آسان و سریع می کند. شما می توانید هرگونه پیامک را با شماره های یکبار مصرف ما بصورت آنلاین دریافت کرده و از خدمات ما بدون محدودیت استفاده کنید


شماره مجازی آنلاین برای تایید پیامک